koka vainaga pacelšana, vainaga pacelšana

Koka vainaga pacelšana

Koka vainaga pacelšana ir zemāko zaru nozāģēšana, kas traucē satiksmei vai gājējiem. Ieteicams vainaga pacelšanu sākt jau kokaudzētavā, kamēr izzāģējamo zaru diaments nav pāsniedzis 1,5 cm.