Meža apsaimniekošana

Meža apsaimniekošana ir pasākumu kopums augstvērtīgu un kvalitatīvu mežaudžu veidošanai.
Nekopts mežs ir mazražīgs un ļoti bieži ar zemu koksnes kvalitāti. Lai veidotu kvalitatīvu mežu, tas ir jāaprūpē, jāaudzē un jāapsaimnieko pareizi, tādā veidā iegūstot kvalitatīvu koksni. SIA Vārpiņasᴹᴿ piedāvā individuālu un ninansētu pieeju katra klienta ieceru realizēšanā.

MEŽA APSAIMNIEKOŠANAS PAKALPOJUMI

 • Meža stādīšana
 • Agrotehniskā kopšana
 • Jaunaudžu kopšana
 • Koku atzarošana
 • Dastošana
 • Stigošana
 • Atjaunoto platību aizsardzība pret meža bojājumiem
 • Konsultācijas
 • Stigošana
  STIGOŠANA

  meža stādīšana
  MEŽA STĀDĪŠANA

  dastošana, meža vērtības noteikšana,
  DASTOŠANA

  jaunaudzes kopšana,
  JAUNAUDŽU KOPŠANA

  mežsaimniecības konsultācijas,
  MEŽSAIMNIECĪBAS KONSULTĀCIJAS

  Augošu koku atzarošana
  AUGOŠU KOKU ATZAROŠANA