Dastošana – Meža vērtības noteikšana

dastošana jeb meža vērtības noteikšana ir augošu koku uzmērīšana.

Dastošana, jeb meža vērtības noteikšana ir augošu koku caurmēra mērīšana un sadalīšana pa sugām un koku tehniskā derīguma kategorijām vai konkrētiem sortimentiem. Dastošanu veic, lai noteiktu precīzu koksnes krāju cirsmā.

Lai uzzinātu precīzu sava meža vērtību pirms tā pārdošanas vai ciršanas, nepieciešams veikt dastošanu. Dastošana, jeb augošu koku mērīšana ir koku uzskaite cirsmā, lai noteiktu koku sugu, diametru, augstumu, kā arī kopējo koksnes apjomu un precīzu kokmateriālu vērtību. Dastošanā tiek izmantoti speciāli mērinstrumenti, tiek nomērīti visi koku augstumi un diametri, mērījumu rezultāti tiek apstrādāti ar datora palīdzību, iegūstot precīzus un datelizētus datus par mežaudzes sastāvu un kokmateriālu apjomiem. 

Dastošanas izmaksas atkarīgas no meža biezības. Lai noteiktu precīzas pakalpojuma izmaksas nepieciešams veikt cirsmas apsekošanu dzīvē. Klientiem piedāvājam bezmaksas informatīvu konsultāciju.

Dastošanas pakalpojumus piedāvājam visā Latvijā.