stigošana, cirsmas stigošana,

Kas ir cirsmu stigošana?

Cirsmu stigošana ir darbu kompleks, kurā ietilpst cirsmas apskate, vizūru izciršana un skices izgatavošana. Cirsmas robežām ir jābūt skaidri redzamām un iezīmētām dabā ar krāsu vai lenti. Veicot cirsmu stigošanu tiek iezīmētas cirsmas robežas, uzmērīti malu garumi un azimuti. Mērījumus veicam galvenajai cirtei pēc caurmēra. Saskaņā ar likumdošanu, stigošanu nepieciešams veikt, ja veic meža ciršanu galvenajā, vai rekonstruktīvajā cirtē.