jaunaudžu retināšana un agrotehniskā kopšana, jaunaudžu kopšana

Agrotehniskā un jaunaudžu kopšana ir meža kopšanas paņēmieni, kas sekmē ražīga un kvalitatīva meža izaudzēšanu. Katram kopšanas darbam ir izpildāmā darba mērķis. Meža iestādīšanas gadā jaunajam mežam ir nepieciešama agrotehniskā kopšana. Savukārt, kad kociņi ir sasnieguši 1.5 – 2m augstumu ir jāveic jaunaudžu kopšana.

Agrotehnisko kopšanu veic meža atjaunošanas gadā, kad zāle un krūmaugi sāk apdraudēt jaunos kociņus. Darba pamatā ir jauno kociņu appļaušana, tādējādi nodrošinot tiem saules gaismu, ūdeni un barības vielas. Šī kopšanas metode būtiski samazina stādu bojāeju ziemā.. Nekvalitatīvas agrotehniskās kopšanas rezultātā var aiziet bojā visa mežaudze.

Jaunaudžu kopšana tiek veikta dabiski un mākslīgi atjaunotās jaunaudzēs. Kopšanas darbus veic, kad jaunie kociņi ir sasnieguši 1.5 – 2m augstumu. Darba pamatā ir atbrīvot vērtīgākos un veselīgākos jaunos kokus no savstarpējās konkurences, veidojot meža tipam atbilstošu koku sugu sastāvu mežaudzē. Kopšanas rezultātā samazinās koku augšanas cikls un palielinās meža ražība

Jaunaudžu kopšanas cenas atkarīgas no meža biezības. Lai noteiktu precīzas pakalpojuma izmaksas nepieciešams veikt meža apsekošanu dzīvē. Klientiem piedāvājam bezmaksas informatīvu konsultāciju.