koku stādīšana, meža sēšana un stādīšana, meža dabiskā atjaunošana,

Koku stādīšana un sēšana ir komplekss mežaudzes atjaunošanas darbu kopums ar mērķi paplašināt vai saglabāt meža kopējās platības. Jauna meža stādīšana sākās ar audzes sagatavošanu un audzei atbilstošu stādu izvēli. Sēšanas darbus parasti veic sausajos mežu tipos, kur valdošā suga ir priede.

Meža stādīšana

Jauna meža stādīšana sākās ar augsnes sagatavošanu un rūpīgi piemeklētu stādu izvēli. Pareizi veikta koku stādīšana ir droša mežaudzes atjaunošanas metode, kas nodrošina optimālus augšanas apstākļus jaunajiem kokiem. Jauno koku stādīšanu mežā ieteicams plānot pavasarī, tad tie labāk ieaug un vasaras garumā nostiprina sakņu sistēmu. Jauno koku stādīšana rudenī paaugstina risku, ka jaunie kokie neieaugs. Stādīšanas darbus veic ar attiecīgi tam paredzētu inventāru – stādīšanas stobri un lāpstas.

Meža sēšana ir mākslīga cirsmas atjaunošanas metode. Jauna meža stādīšana no sēšanas atškiras ar to, ka sēšanu veic sausajos mežu tipos, kur valdošā suga ir priede. Citos mežu tipos šīs atjaunošanas metodes sekmes ir zemas, jo sējeņus nomāc zālaugi un krūmaugi, kas pēc mežistrādes strauji vairojās. Sēšanu var veikt roku vai mašinizēti, vienlaikus ar augsnes apstrādi. Ar sēšanas darbiem ieteicams nodarboties pavasarī, kad augsne ir bagātīgi mitra un vienlaicīgi saņem saules siltumu.

Dabiskā meža atjaunošana ir koku spēja ģeneratīvi un veģetatīvi vairoties, respektīvi sēklu iesēšanās no jau mežā esošajiem kokiem, veidojot lielāku koku sugu daudzveidību. Pēc statistikas datiem dabiskā atjaunošanas metode ir galvenā atjaunošanas metode valstij nepiederošajos mežos.

Stādīšanas vai sēšanas izmaksas ir atkarīgas no vairākiem faktoriem. Meža tipa, stādu sugas, stādīšanas metodes ucc. Ir neiespējami noteikt jauna meža stādīšanas vai sēšanas izmaksas nenovērtējot katru mežaudzi un cirsmu klātienē. Ja ir radušies jautājumi, nepieciešama konsultācija, nekautrējies, sazinies ar mums.