Arborists – kokkopis

+371 28325966

Piezvani mums

raivis@varpinas.lv

Uzraksti mums

Smiltene, kalna iela 8

Saņemt norādes


Arborists jeb kokkopis ir sertificēts speciālists, kas specializējās kokaugu kopšanā, zāģēšanā, stādīšanā un pārstādīšanā, tādā veidā rūpējās par individuālu koku drošību un veselību un nodrošina cilvēku un apkārtējās vides drošību. SIA Vārpiņas ᴹᴿ arboristi ir sertificēti un pārzin darba paņēmienus un darba drošības noteikumus augstumā.

Kādus pakalpojumus sniedz arborists

SIA Vārpiņas ᴹᴿ arborista pakalpojumi ir:

YouTube video
Pilsētas vidē koki bieži tiek pakļauti cilvēku, dabas un infrastruktūras ietekmei, rezultātā tiem ir nepieciešama palīdzība, ko spēj sniegt cilvēks ar padziļinātām kokaugu zināšanām – arborists.

Sertificēta arborista atzinums

Mūsu uzņēmuma sertificētie arboristi ir veic kokaugu bīstamības apsekojumus – novērtē koka stāvokli, izsniedz juridisku dokumentu (arborista atzinums) par koka stāvokli un vitalitāti.

Koka vizuālā stāvokļa novērtēšanas laikā veicam tā numerāciju dabā, lai atspoguļotu to novērtējuma plānā (topogrāfijā), MS excel tabulās un gala atzinumā (pdf formātā). Koka stāvoklis tiek vērtēts pēc “Koku vērtēšanas kritērijiem”, nosakot tā izmērus (augstumu, platumu, caurmēru), vecumposmu, vitalitāti un fizisko stāvokli. Katram kokam tiek piešķirta noteikta vērtības krāsa un rekomendēto darbu prioritāte.

Darbu prioritāte

Apzīmējums Apraksts
A! akūti bīstams koks, apdraud infrastruktūru, īpašumu vai cilvēku dzīvību.
A jāsakopj tuvāko 6 mēnešu laikā. Nelabvēlīgi ārējie apstākļi var apdraudēd infrastruktūru, īpašumu vai cilvēku dzīvību.
B Koks nav bīstams, bet kopšana darbi ir nepieciešami.
C Kopšana nav nepieciešama. Kopšanas darbi galvenokārt uzlabos koka vizuālo izskatu.
D Kopšana nav nepieciešama

Vecumposms

Apzīmējums Apraksts
V1 - V2 Jauns koks
V3 - V4 Pieaudzis koks
V5 - V6 Atmirstošs koks

Koka vitalitāte

Vitalitāte
Augsta
Vidēja
Zema

Kopējais koka novērtējums

Krāsa Apzīmējums
Izcils
Koks atbilst valsts, vietējās nozīmes dižkokam. Ainaviska vērtība.
ļoti vērtīgs
Valsts, vietējās nozīmes dižkoks, izteikti ainavisks, lielu dimensiju koks, dendroloģiski vērtīgs vai kultūrvēsturisks.
vērtīgs
Maza diametra koki 20 - 80cm ar perspektīvu augšanas vietu.
vērtīgs
Koks ar diametru, kas mazāks par 20 cm un neperspektīvu augšanas vietu - īsmūža.
nevērtīgs
Koks, kas par 90 - 100% zaudējis augšanas spēju un nav ekoloģiski vērtīgs.

Arborista pakalpojumu cenas

SIA Vārpiņas ᴹᴿ arboristu pakalpojumu cenas atkarīgas no sniegtā pakalpojuma. Piemēram, ja runa iet par koku zāģēšanu — konkrētā koka sugas, augstuma, koka atrašanās vietas īpašumā (ēkas, apstādījumi, elektrolīnijas…), vispārējā tā stāvokļa, kā arī pakalpojuma, ko nepieciešams sniegt kokam. Sazinoties ar mums iesakam pievienot dažas bildes ieskatam, lai rastu Jūsu kokam labāko risinājumu un cenu.

Mūsu arboristi strādā cauru gadu, neatkarīgi no laikapstākļiem. Strādājam pēc labākajiem koku kopšanas standartiem un darba drošības prasībām.

SIA Vārpiņas ᴹᴿ sertificēts arborists piedāvā dažādus arborista pakalpojumus Vidzemē un citur Latvijā. Pakalpojumus jau esam veikuši Valmierā, Cēsīs, Alūksnē, Gūlbenē, Siguldā, Rīgā, Smiltene, Madonā, Saulkrastos, Valkā, Ogrē…

sadarbības partneri

Mūsu sadarbības partneri.

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve - ierīkošana privātmājām, saimniecībās ēkām un citām industriālajām būvēm.
jumtu segumi, jumta segums, SIA "Saules Jumts"