drošības sistēmu montāža, vainagu nostiprināšana un sasiešana. Dinamiskā un statiskā drošības sistēma.

Ne vienmēr bīstamiem kokiem labākais risinājums ir koku nozāģēšana. Lai maksimāli saglabātu kokus savā ainavā, paildzinātu to mūžu un radītu drošu vidi sev un saviem tuvajiem ir iespējams nostiprināt koku ar statiskām vai dinamiskām drošības sistēmām. Vainagu sasiešanu, jeb nostiprināšanu veic izmantojot speciāli tam izstrādātas virvju sistēmas. Dinamiskā drošibas sistēma der kokiem ar vairākām galotnē, kā arī kokiem ar lieliem un gariem izstīdzējušiem zariem. Dinamiskās drošības sistēmas tiek piemeklētas katram kokam individuāli, balstoties uz tā vecumu, izmēriem, vainaga zarojumu ucc. Tiek izmantotas 2t, 4t un 8tonnu dinamiskās saities ar 5-20% elastību. Dinamiskās sistēmas neiespaido koka turpmāko attīstību, tās nebojā koku, tikai padara to drošu apkātējiem. Statiskai koku nostiprināšanai tiek izmantoti vītņstieņi, troses… Parasti šo metodi neizmanto jauniem, augošiem un vitāliem kokiem.

Drošības sistēmu uzstādīšana attiecās gan uz ieplīsušiem kokiem, gan veseliem.

Dinamiskā un statiskā koku drošības sistēma.