Bīstamo koku zāģēšana, ciršana.

Bīstamo koku zāģēšana – ciršana

Izmantojot pieredzi un zināšanas, arborista un alpīnisma darba metodes veicam bīstamo koku zāģēšanu, tādējādi nodrošinam savu un apkārtējās vides drošību. Bīstamo koku zāģēšana (ciršana) pilsētās, parkos, ēku un apstādījumu tuvumā notiek pakāpeniski un kontrolēti. Koks tiek nozāģēts pa gabaliem, izmantojot virvju sistēmu nolaižam nozāģētos zarus vai klučus zemē.
Ļoti sarežģītos gadījumus, kad koka stāvoklis apdraud ne tikai īpašumu, bet arī mūsu drošību, veicam koka nozāģēšanu ar pacēlāja palīdzību. Savukārt vietās, kur koks neapdraud īpašumu veicam konktrolētu koka nozāģēšanu vienā gabalā. 

Zāģēšanas cenas atkarīgas no konkrētā koka sarežģītības pakāpes, sugas, augstuma, stāvokļa un atrašanās vietas īpašumā.  

Likuma kārtībā, par koka zāģēšanu ārpus meža ir jasaņem ciršanas atļauja no novada pāšvaldības, vai pagasta pārvaldes.

Pakalpojumus sniedzam Vidzemes novadā. (Valmierā, Cēsīs, Alūksnē, Siguldā, Rīgā, Smiltenē…) Iepriekš saskaņojot darbus veicam arī citos Latvijas novados.

Uzraksti mums Piezvani mums