Bīstamo koku zāģēšana

+371 28325966

Piezvani mums

raivis@varpinas.lv

Uzraksti mums

Smiltene, kalna iela 8

Saņemt norādes

Bīstamo koku zāģēšana, koku zāģēšana, koku ciršana, bīstamo koku ciršana, koka nozāģēšana, koku zāģēšanas cenas, koku zāģēšanas izmaksas, koku, zāģēšana,zaru apzāģēšana.

Bīstamo koku zāģēšana – ciršana

Arborists – kvalificēts kokaugu speciālists, izmantojot alpīnisma — arborisma inventāru, arborista darba metodes un padziļinātās zināšanas par kokaugu uzbūvi un struktūru veic lielu, bīstamu koku un zaru zāģēšanu droši sev un apkārtējai videi. Bīstamo koku zāģēšana (ciršana) privātīpašumā, pilsētās, parkos, kapsētās, ēku, žogu un apstādījumu tuvumā notiek pakāpeniski un kontrolēti. Koks tiek tiek zāģēts gabalos, izmantojot virvju sistēmu nolaižam nozāģētos zarus vai klučus zemē.

Ļoti sarežģītos gadījumus, kad koka stāvoklis apdraud ne tikai īpašumu, bet arī mūsu pašu drošību, zāģēšanas darbus veicam izmantojot autopacēlāju. Savukārt vietās, kur koki neapdraud īpašumu veicam to konktrolētu nozāģēšanu vienā gabalā, jeb koku zāģēšana tā dabīgā augšanas virzienā, sakņu kakla augstumā. Zāģēšanas darbus veicam cauru gadu, neatkarīgi no gadalaika un laikapstākļiem.

Koku zāģēšanas noteikumi

Likuma kārtībā, kokiem, kas aug ārpus meža (privātīpašumā) ir nepieciešama ciršanas atļauja, ja koka apkārtmērs 1,3 metru augstumā no sakņu kakla pārsniedz 12cm. Zāģēšanas atļauju iespējams saņemt novada pāšvaldībā, vai pagasta pārvaldē. Atļauja nav nepieciešama kokiem, kas atrodās avārijas stāvoklī, apdraud infrastruktūras darbību, cilvēku veselību, dzīvību vai īpašumu. Ja nozāģējamais koks ir potenciāls dižkoks, tā nozāģēšanai nepieciešams dabas pārvaldes apstiprinājums.

Koku zāģēšanas cenas

Lai aptuveni uzzinātu cik maksā nozāģēt koku ir nepieciešams zināt nozāģējamā koka sugu, augstumu, atrašanās vietu īpašumā (ēkas, apstādījumi, elektrolīnijas…) , tā patreizējo stāvokli. Sazinoties ar mums iesakam pievienot dažas bildes ieskatam, lai skaidri būtu saprotams koka izmērs, tā atrašanās vieta īpašumā, stāvoklis.

Bīstamo koku zāģēšana, ciršana

  • privātīpašumā
  • ēku tuvumā un virs tām
  • virs apstādījumiem un žogiem
  • elektrolīniju tuvumā, vai virs tām
  • kapsētās
  • vietās, kur nav iespējams piekļūt ar tehniku

Pakalpojumus sniedzam

Bīstamo koku zāģēšana Vidzemes novadā ( Valmierā, Cēsīs, Alūksnē, Smiltenē, Gūlbenē, Siguldā, Rīgā, Madonā, Vecpiebalgā, Saulkrastos, Valkā, Ogrē, Limbažos…) Iepriekš saskaņojot, pakalpojumus veicam arī citos Latvijas novados.

sadarbības partneri

Mūsu sadarbības partneri.

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve - ierīkošana privātmājām, saimniecībās ēkām un citām industriālajām būvēm.
jumtu segumi, jumta segums, SIA "Saules Jumts"