Dižkoki

+371 28325966

Piezvani mums

raivis@varpinas.lv

Uzraksti mums

Smiltene, kalna iela 8

Saņemt norādes

Dižkoki

dižkoks, dižkoki, dižkoku izmēri, tabula
Dižkoka infomatīvā zīme

Dižkoku izmēri tabula

Dižkoks ir vecs un resns koks, kuram ir liela kultūrvēsturiska un estētiska nozīme. Dižkoki ir valsts aizsardzībā, kā izzūdošie dabas pieminekļi.

Dižkoki ir vecākie un lielākie koku eksemplāri. Dižkoku galvenie kritēriji ir tā izmēri un vecums. Par dižkoka lielumu pieņemts uzskatīt tā apkārtmēru 1,3 m augstumā no sakņu kakla.
Kādam tad ir jābūt koka izmēram, lai tas tiktu iekļauts Latvijā augušo dižkoku sarakstā?
Lai potenciālais koks tiktu iekļauts valsts dižkoku sarakstā, tam ir jāatbilst noteiktam koka sugas izmēram. Zemāk atrodāmajā tabulā esam izveidojuši un piedāvājam Jums aplūkot koku sugas un to izmērus, lai pretendētu uz Latvijā augošu koku dižkoka statusu. Mūsu izveidotā tabula ļaus Jums precīzi uzzināt vēlāmās koka sugas izmēra prasības dižkoka statusa saņemšanai.

(Nospiežot uz Jūs interesējošas koka sugas, Jūs varat uzzināt detalizētu informāciju par šīs sugas augšanas paradumiem, biotopiem, izplatību ...)

Latvijas koku sugu dižkoku izmēri Latvijas koku sugu dižkoku izmēri

Latviešu val. Latīņu val. Apkārtmērs (m) Augstums (m)
Apse Populus tremula L. 3,5 m 35 m
Baltalksnis Alnus incana 1,6 m 25 m
Kārpainais bērzs Betula pendula Roth 3,0 m 33 m
Purva bērzs Betula pubescens Ehrh. 3,0 m 32 m
Blīgzna (Pūpolvītols) Salix caprea L. 1,9 m 22 m
Parastā Egle Picea abies (L.) Karst. 3,0 m 37 m
Hibrīdais alksnis Alnus x pubescens Tausch 1,5 m 32 m
Parastā goba Ulmus glabra Huds. 4,0 m 28 m
Parastā ieva Padus avium Mill. 1,7 m 22 m
Parastā kļava Acer platanoides L. 3,5 m 27 m
Parastā liepa Tilia cordata Mill. 3,5 m 33 m
Parastā vīksna Ulmus laevis Pall. 4,0 m 30 m
Melnalksnis Alnus glutinosa 2,5 m 30 m
Parastais osis Fraxinus excelsior L. 3,5 m 34 m
Parastais ozols Quercus robur L. 4,0 m 32 m
Eiropas skābardis Carpinus betulus L. 1,5 m 20 m
Parastais pīlādzis Sorbus aucuparia L. 1,5 21
Parastā priede Pinus sylvestris L. 2,5 38
Šķetra Salix pentandra L. 1,6 m 22 m
Parastais kadiķis Juniperus communis 0,8 m 11 m
Trauslais vītols Salix fragilis L. 4,0 m
Meža ābele Malus sylvestris 1,5 m 14 m
Meža bumbiere Pyrus pyraster L. 1,5 m 13 m
Eiropas segliņš Euonymus europaeus 1 m 6 m
Parastā (ogu) īve Taxus baccata 0,6 m 8 m

Citzemju koku sugu dižkoku izmēri Citzemju koku sugu dižkoku izmēri

°
Latviešu val. Latīņu val. Apkārtmērs (m) Augstums (m)
Balzama baltegle Abies balsamea (L.) Mill. 1,5 m 24 m
Eiropas baltegle Abies alba Mill. 2,7 m 32 m
Eiropas ciedrupriede Pinus cembra L. 1,6 m 22 m
Eiropas lapegle Larix decidua Mill. 3,2 m 39 m
Hemlokegle Tsuga canadensis 1,3 m 15 m
Ledebūra lapegle Larix ledebourii 3,0 m 34 m
Melnā priede Pinus nigra Arnold 1,9 m 23 m
Menzīsa duglāzija Pseudotsuga menziesii 2,4 m 30 m
Rietumu tūja Thuja occidentalis 1,5 16
Sibīrijas baltegle Abies sibirica Ledeb. 1,8 m 30 m
Sibīrijas ciedrupriede Pinus sibirica 1,9 m 22 m
Veimuta priede Pinus strobus 2,7 m 36 m
Vienkrāsas baltegle Abies concolor 1,7 m 32 m
Mandžūrijas riekstkoks Juglans ailanthifolia 1,6 m 18 m
Āra bērzs Betula pendula ‘Crispa’ 1,6 m 25 m
Baltā robīnija Robinia pseudoacacia L. 1,9 m 20 m
Baltais vītols Salix alba 4,5 m 20 m
Britānijas goba Ulmus glabra var. montana Lindquist 3,2 m 30 m
Duglasa krustābele Crataegus douglasii 0,8 m 10 m
Dzeltenais bērzs Betula aleghaniensis 1,2 m 15 m
Hibrīdpīlādzis Sorbus hybrida 1,0 m 10 m
Eiropas liepa Tilia x europaea 2,8 m 26 m
Kalnu kļava Acer pseudoplatanus L. 2,2 m 20 m
Krimas liepa Tilia x euchlora K. Koch 1,9 20
Lauku kļava Acer campestre L. 1,5 m 18 m
Eiropas dižskābardis Fagus sylvatica 3,8 30
Parastais ozols, piramidālais Quercus robur ‘Fastigiata’ 2,4 24
Parastā goba Ulmus glabra ‘Camperdown’ 1,9 m
Parastā zirgkastaņa Aesculus hippocastanum L. 3,0 m 23 m
Pelēkais riekstkoks Juglans cinerea L. 2,8 m 20 m
Pensilvānijas osis Fraxinus pennsylvanica Marsh. 2,0 m 23 m
Platlapu liepa Tilia platyphyllos 3,1 m 27 m
Punktainā krustābele Crataegus punctata 1,0 m 8 m
Saldais ķirsis Cerasus avium 1,6 m 12 m
Sarkanais ozols Quercus rubra L. 1,9 m 27 m
Sarkstošais vītols Salix x rubens 3,1 25
Stepju goba Ulmus minor L. 2,2 m 20 m
Sudraba kļava Acer saccharinum L. 3,2 m 26 m
Vācijas vilkābele Crataegus alemanniensis 0,7 m 10 m
Zaļais osis Fraxinus pennsylvanica var. subintegerrima 2,0 m 23 m
Zviedrijas pīlādzis Sorbus intermedia 1,9 m 12 m
Papele Populus spp. 5,0 m 35 m
Lēdebūra lapegle Larix ledebourii 3,0 m 34 m

sadarbības partneri

Mūsu sadarbības partneri.

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve - ierīkošana privātmājām, saimniecībās ēkām un citām industriālajām būvēm.