• Koku novērtēšana.
  • Izbraukšana pie klienta, lai rastu labākos risinājumus ainavas sakartošanai.
  • Visspārīga konsultācija par ainavas labiekārtošanu